Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300 Ełk

tel.: 87 7326090

e-mail: sp7@elk.edu.pl