Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe 2021:    

 

 Sprawozdanie finansowe 2021r.

 

 

Sprawozdanie finansowe 2020: 

 

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego str.1

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowej zakładu budżetowego str.2

Informacja dodatkowa str.1

Informacja dodatkowa str.2

Informacja dodatkowa str.3

Rachunek zysków i strat

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

 

 

Sprawozdanie finansowe 2019:

 

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowej zakładu budżetowego str.1

 

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowej zakładu budżetowego str.2

 

Informacja dodatkowa str.1

 

Informacja dodatkowa str.2

 

Informacja dodatkowa str.3

 

Rachunek zysków i start jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

 

Rachunek zysków i start jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Sprawozdanie finansowe 2018:

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa - załączniki

Do bilansu