Ełk, dnia 14.12.2023r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.5.2023

 Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na: Dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

która podzielona jest na 8 części, a określona szczegółowo w dokumencie:

,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 1, oraz w formularzach cenowych: załączniki od 2A do 2H

 Oferty należy złożyć do 28.12.2023r. do godz. 11 00

Szczegóły  na stronie BIP szkoły w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 ______________________________________________________________________________________________________

Ełk, dnia 02.01.2024r.

W dniu 28.12.2023r. dokonano otwarcia i wyboru ofert.  Informacja o ofertach i wynikach ich wyboru dostępna w załączniku w zakładce:

Zamówienia publiczne

 


Ełk, dnia 24.11.2023r

 Zapytanie ofertowe nr KGO.240.4.2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku zaprasza do składania ofert na zadanie:

,,Dostawa  dwóch monitorów interaktywnych z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem”

 Termin składania ofert: do 01.12.2023r. do godz. 9.00

 Szczegóły  w zakładce: Zamówienia publiczne.

_____________________________________________________________________________________________

Ełk, dnia  06.12.2023r.

 

 Informujemy, że dla zapytania ofertowego -Dostawa  dwóch monitorów interaktywnych z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem,
nr KGO.240.4.2023  wpłynęły następujące oferty:

 

1.     Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

 

2.     Educarium sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

 

3.     Moje Bambino sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

4.     Mitel, Michał Szorc, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk

 

 

 Wybrano ofertę nr  1  przedstawioną przez: Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16,  02-013 Warszawa, o wartości : 11 634,00 zł, słownie : jedenaście tysięcy sześćset  trzydzieści cztery złote.

 


Ełk, dnia 24.11.2023r

 Zapytanie ofertowe nr KGO.240.3.2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku zaprasza do składania ofert na zadanie:

,Instalacja, uruchomienie, dostawa pracowni językowej

 Termin składania ofert: do 01.12.2023r. do godz. 9.00

 Szczegóły  w zakładce: Zamówienia publiczne.

__________________________________________________________________________________________

Ełk, dnia  05.12.2023r.

 

 Informujemy, że dla zapytania ofertowego - Instalacja, uruchomienie, dostawa pracowni językowej,  nr KGO.240.3.2023  wpłynęły następujące oferty:

 

1.     Moje Bambino sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,

 

2.     Mitel, Michał Szorc, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk,

 

Wybrano ofertę nr 2   firmy:  Mitel, Michał Szorc, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk, o wartości : 25 000,00 zł, słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

 


Ełk, dnia 16.08.2023r

 Zapytanie ofertowe nr KGO.240.2.2023

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku zaprasza do składania ofert na:

 Dostawę rolet okiennych wraz z montażem do pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

 Termin składania ofert: do 25.08.2023r. do godz. 11.00

 Szczegóły na stronie BIP szkoły w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 Ełk, dnia 28.08.2023r.

 Dnia 28 sierpnia 2023r. dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania ,,Dostawa rolet okiennych wraz z montażem do pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

 Protokół z wyboru oferty na stronie BIP szkoły w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ełk, dnia 07.08.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.1.2023

 Szanowni Państwo

 Zapraszamy do złożenia ofert na: Dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

 która podzielona jest na 8 części, a określona szczegółowo w dokumencie:

,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 1, oraz w formularzach cenowych: załączniki od 2A do 2H

 Oferty należy złożyć do 28.08.2023r. do godz. 1100

Szczegóły zamówienia w załącznikach, udostępnionych w zakładce:

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

na stronie BIP Szkoły.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ełk, dnia 29.08.2023r.

 

Dnia 28 sierpnia 2023r dokonano wyboru ofert na Dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

Szczegóły zamieszczono w zakładce:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

na stronie BIP Szkoły.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWSKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w EŁKU

Ełk, dnia 02.08.2023r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku ogłasza nabór na stanowisko :

 - główny księgowy

Szczegóły z załączniku:

ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy SP 7 w Ełku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ełk, dnia 06.09.2023r.

Dnia 28.08.2023r. dokonano wyboru kandydanta na stanowisko - główny księgowy

w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, wybrano panią Kingę Krukowską


Ełk, dnia 19.12.2022r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.17.2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na: Dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

która podzielona jest na 7 części, a określona szczegółowo w dokumencie:

,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 1, oraz w formularzach cenowych: załączniki od 2A do 2G

 

Oferty należy złożyć do 28.12.2022 do godz. 11.00

Szczegóły w załącznikach udostępnionych w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE na stronie BIP Szkoły.

___________________________________________________________________________________________________________

Ełk, dnia 29.12.2022 r.

Informujemy, że dokonano wyboru ofert na Dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

Szczegóły na stronie BIP szkoły w zakładce: Zamówienia publiczne

 


Ełk, dnia 08.12.2022r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.16.2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na:  ,,Inwestycja - wymiana oświetlenia na boisku Orlik oraz w sali gimanstycznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

która określona jest szczegółowo w dokumencie: ,,szczegółowa specyfikacja techniczna" stanowiąca załącznik nr 1 oraz dołączonymi dokumentami. 

Oferty należy złożyć do 16.12.2022r.  do godz. 10.00

Szczegóły zapytania dostępne w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Ełk, dnia 16.11.2022r.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.15.2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na:  Wymianę wykładziny podłogowej w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

Szczegóły zapytania udostępniono w zakładce Zamówienia publiczne szkoły.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ełk, dnia 25.11.2022r.

 

Informujemy, że dla zapytania ofertowego nr KGO.240.15.2022 wpłynęły dwie oferty.

Są to:

  1. PHU BMS Sp. J., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn - kwota brutto:32 964,00 PLN
  2. Instalacja Wykadzin Marek Maliński, ul. Słoneczna 4, 12-230 Biała Piska - kwota brutto: 24 799,43 PLN

W związku z tym, że oferta nr 2 zawiera korzystniejszą cenę, na realizację zamówienia wybrano fimę: Instalacja Wykadzin Marek Maliński, ul. Słoneczna 4, 12-230 Biała Piska


Ełk, dnia 17.08.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.14.2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku,

która podzielona jest na 7 części, a określona szczegółowo w dokumencie:

,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 1, oraz w formularzach cenowych: załączniki od 2A do 2G

Oferty należy złożyć do 25.08.2022 do godz. 11.00

 

Szczegóły na stronie BIP  szkoły w zakładce:  Zamówienia publiczne.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ełk, dnia 30.08.2022r.

 

Informujemy, że dnia 29.08.2022roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe nr KGO.240.14.2022 na dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

Szczegóły znajdują się na stronie BIP szkoły w zakłądce: zamówienia publiczne.

 


Ogłoszenia

29.04.2022r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na:

1. Dostawę doposażenia pracowni technicznej. Zapytanie ofertowe nr KGO.240.9.2022

2. Dostawę robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami. Zapytanie ofertowe nr KGO.240.10.2022

3. Dostawę pracowni fizycznej złożonej z teleskopu astronomicznego wraz z akcesoriami i kamery mikroskopowej do obiektywu teleskopu. Zapytanie ofertowe nr KGO.240.11.2022

4. Dostawę wizualizerów. Zapytanie ofertowe nr KGO.240.12.2022

Wszystkie wyżej wymienione dostawy zostały oipisane w dokumentach ,, Szczegółowa Specyfikacja techniczna" 

Oferty na w/w dostawy należy złożyć do 06.05.2022r. do godz. 12.00 

Szczegóły w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że roztrzygnięto zwyżej wymienione zapytania ofertowe.

Szczegóły w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


21.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KGO.240.8.2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę artykułów spożywczych podzielonych na 7 części , która określona jest szczegółowo w dokumencie:

Opis przedmiotu zamówienia

stanowiący załącznik nr 1 oraz w formularzach cenowych –Załączniki: 2A-2G

Oferty należy złożyć do 28.03.2022 do godz. 11.00

Szczegóły w załącznikach w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.03.2022r.

Informujemy, że na zapytanie ofertowe nr KGO.240.8.2022 dokonano wyboru ofert dnia 28.03.2022r. 

Szczegóły umieszczono w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  szkoły.


16.02.2022r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na: 

Dostawę Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem.

Oferty należy złożyć do 28.02.2022 do godz. 12.00

Szczegóły na stronie szkoły BIP - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

------------------------------------------------------------------------------------------------

02.03.2022Rr.

Informujemy, że rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na Dostawę Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem

Szczegóły na stronie szkoły BIP - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 


Szanowni Państwo

Zapraszamy do złożenia ofert na:

  1. Dostawę pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej  wraz z akcesoriami, statywu z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofonu, gimbala, aparatu fotograficznego z akcesoriami i miksera analogowego.
  2. Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem.
  3. Hafciarki i zestawu do pracowni robótek ręcznych z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem, deski do prasowania i żelazka oraz opiekaczy.
  4. Zestawu konstrukcyjnego z mikrokontrolerem, czujnikami i akcesoriami oraz stacją lutowniczą  i  stołami warsztatowymi  

do  Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku

Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do 31.01.2022 do godz. 12.00

Szczegóły na stronie szkoły BIP - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty na dostawy wymienionych wyżej sprzętów. Informacje szczegółowe na stronie szkoły BIP w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że dokonano wyboru ofert na dostawę w/w . Informacje szczegółowe dostępne są na srtonie szkoły BIP w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

__________________________________________________________________________

W związku z wniesieniem protestu przez jednego z Oferentów odnośnie decyzji Zamawiającego  o wyborze oferty na zadanie „Dostawa Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem”, Zamawiający  postanawia:

W celu zapewnienia konkurencyjności i przejrzystości postępowania zadanie: „Dostawa Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem”, zostaje unieważnione.


ARCHIWUM

 


Ogłoszenie o naborze ofert na:

dostawa Hafciarki i zestawu do pracowni robótek ręcznych z akcesoriami

wraz z ich konfiguracją,montażem i uruchomieniem,

oraz deski do prasowania, żelazka i opiekaczy

Szczegóły w załącznikach:

 zapytanie ofertowe.pdf

szczegółowa specyfikacja.pdf

formularz ofertowy.docx 

wzór umowy.pdf


Ogłoszenie o naborze ofert na:

dostawę do pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej wraz z akcesoriami, statywu z akcesoriami,

oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofonu, gimbala, aparatu fotograficznego z akcesoriami i miksera analogowego

Szczegóły w załącznikach:

 zapytanie ofertowe.pdf

 szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf

 formularz ofertowy.docx

 wzór umowy.pdf

 


Ogłoszenie o naborze ofert na:

 

dostawę drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem.

Szczegóły z załącznikach:

 Zapytanie ofertowe.pdf

szczegółowa specyfikacja techniczna drukarki 3D zał nr 2.pdf

formularz ofertowy zał nr 2.docx

 wzór umowy zał nr 3.pdf


 Ogłoszenie o naborze ofert na:

dostawę:

Pojemników GN 1/1 40 - 10 sztuk oraz pojemników GN 1/1 60 - 5 sztuk

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie ofertowe sprzęt do pieca.pdf

 specyfikacja sprzętu.pdf

 wzór umowy sprzęt do pieca.pdf

 formularz ofertowy.docx


Ogłoszenie o naborze ofert na:

zakup i montaż obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn

Szczegóły w załącznikach:

zapytanie oferrtowe.pdf 

specyfikacja obieraczki.pdf

 wzór umowy obieraczka.pdf

 formularz ofertowy obieraczka.docx

 

  

Ogłoszenie o naborze ofert na:

DOSTAWA ZESTAWU KONSTRUKCYJNEGO Z MIKROKONTROLEREM,

CZUJNIKAMI I AKCESORIAMI ORAZ STACJI LUTOWNICZEJ I STOŁAMI WARSZTATOWYMI.

Szczegóły w załącznikach:

 Zapytanie.pdf

 specyfikacja zamówienia.pdf

 formularz ofertowy.docx

 wzór umowy.pdf


Ogłoszenie

nabór ofert na:

dostawa Hafciarki i zestawu do pracowni robótek ręcznych z akcesoriami

wraz z ich konfiguracją,montażem i uruchomieniem oraz deski do prasowania, żelazka i opekaczy.

 

Nierozstrzygnięto z przyczyn formalnych.


Ogłoszenie o naborze ofert na:

dostawa Hafciarki i zestawu do pracowni robótek ręcznych z akcesoriami

wraz z ich konfiguracją,montażem i uruchomieniem,

oraz deski do prasowania, żelazka i opiekaczy

Szczegóły w załącznikach:

 Zapytanie ofertowe.pdf

szczegółowa specyfikacja.pdf

formularz ofertowy.docx 

wzór umowy.pdf


Ogłoszenie

nabór ofert na: 

Dostawę do pracowni multimedialnej złożonej z kamery przenośnej cyfrowej wraz z akcesoriami, statywu z akcesoriami,

oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofonu, gimbala, aparatu fotograficznego z akcesoriami i miksera analogowego.

 

 Nierozstrzygnięto z przyczyn formalnych

 


Ogłoszenie o naborze ofert na:

dostawę do pracowni multimedialnej złożonej z  kamery przenośnej cyfrowej wraz z akcesoriami, statywu z akcesoriami,

oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofonu, gimbala, aparatu fotograficznego z akcesoriami i miksera analogowego

Szczegóły w załącznikach:

 Zapytanie ofertowe.pdf

 szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf

 formularz ofertowy.docx

 wzór umowy.pdf

 

 


Ogłoszenie

nabór ofert na:

dostawę Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem

 

Nierozstrzygnięto z przyczyn formalnych.


Ogłoszenie o naborze ofert na:

dostawę Drukarki 3D z akcesoriami wraz z ich konfiguracją, montażem i uruchomieniem.

Szczegóły zamówienia w załącznikach:

 Zapytanie ofertowe.pdf

szczegółowa specyfikacja techniczna drukarki 3D zał nr 2.pdf

formularz ofertowy zał nr 2.docx

 wzór umowy zał nr 3.pdf

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP

 Pieca konwekcyjno-parowego z podstawą oraz szafek przelotowych

do stołówki szkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Ogłasza nabór ofert na: 

Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą oraz szafek przelotowych do stołówki szkolnej

Ogłoszenie o zamówieniu .pdf

 zapytanie ofertowe piec konwekcyjny.pdf

 Zapytanie ofertowe szafy kuchnia.pdf

wzór oferty piec konwekcyjny.doc

wzór oferty szafy przelotowe.doc 

 

wzór umowy szafy przelotowe.pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP

Regałów Bibliotecznych 

w ramach programu wieloletniego
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2.0. na lata 2021-2025  Priorytet 3

Kierunek interwencji 3.2.

 

Ogłoszenie.pdf

 szczegółowy opis.pdf

 formularz wyceny mebli.docx


INFORMACJA O OFERTACH I ICH WYBORZE

DOTYCZĄCYCH

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP

 ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH,

W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO

 „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0. NA LATA 2021-2025” – PRIORYTET 3

 

 INFORMACJA O OFERTACH.pdf

 Informacja o wyborze ofert.pdf

 


Unieważna się zapytanie ofertowe na:

dostawę regałów i mebli bibliotecznych 

w ramach zamówienia:

NA ZAKUP

 ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH,

W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO

 „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0. NA LATA 2021-2025” – PRIORYTET 3

z powodu niewystarczających środków fifnansowych.

 

MODYFIKACJA 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP

 ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH,

W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO

 „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0. NA LATA 2021-2025” – PRIORYTET 3

 

KIERUNEK INTERWENCJI 3.2.

 

Wprowadza się zmiany w treści zapytań ofertowych w postaci:

 

W treści zapytania ofertowego na dostawę ksiązek:

,,Kryteria oceny ofert:

1. Ilość pozycji z listy książek  60%

2. Najniższa cena brutto za wszystkie książki 40%"

 

W treści zapytania ofertowego na dostawę regałów:

,,Kryterium oceny ofert: Cena  40 %, Zgodność ze  specyfikacją   60%"

 

W treści zapytania ofertowego na dostawę pacynek:

,,Kryterium wyboru ofert :: najniższa cena 100%"

 

W treści zapytania ofertowego o dostawę Kamishibai:

,,Kryterium oceny ofert: cena 100%"

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP

 elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
w ramach programu wieloletniego
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3

Kierunek interwencji 3.2.

 Ogłoszenie o zamówieniu-szczegóły

zapytanie ofertowe - zakup książek

zapytanie ofertowe- regały biblioteczne

zapytanie ofertowe - pacynki

zapytanie ofertowe - Kamishibai

 

 

 


Informacja o wyborze oferty na wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 

Szczegóły

 


Wynik naboru ofert na wynajem lokalu w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku na prowadzenie sklepiku szkolnego 

 Szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYNAJEM  LOKALU z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Szczegóły - plik.pdf